Is online gokken verboden?

Er zijn maar weinig wetten die zo onduidelijk zijn als de wetgeving rond het online gokken. Gedurende een lange tijd was het gokken bij een online casino bij wet verboden. Per definitie kon je er dan als speler ook altijd een boete voor krijgen en konden alle gemaakte winsten in beslag worden genomen. In de praktijk gebeurde dit echter niet, in het bijzonder omdat het aartsmoeilijk was om dit te controleren en omdat iedereen het eigenlijk wel deed. Hoe zit de situatie echter tegenwoordig? Is online gokken verboden en indien ja, worden er daadwerkelijk straffen uitgedeeld aan mensen die het toch doen? Je komt er alles over te weten op deze pagina!


Verbod opgeheven eind 2011

Eind 2011 werd er door de overheid voor gekozen om het algemeen verbod op online kansspelen op te heffen. Dit zorgde er voor dat er vanaf dat ogenblik eigenlijk geen sprake meer was van een strafbaar feit. Ondanks het opheffen van het verbod was er nog steeds geen officieel kader met betrekking tot het gokken op het internet. Dit zorgde er onder meer voor dat gokkers bij problemen niet waren beschermd en er bijgevolg ook helemaal geen garantie was dat verworven winsten daadwerkelijk werden ontvangen. Het ontbreken van een duidelijk, wettelijk kader zorgde er evenwel ook voor dat er geen concrete belasting kon worden geheven en daar moest maar snel verandering in komen. De overheid zag immers ook wel in dat dit kon zorgen voor een mooie toestroom aan extra inkomsten.

Besluit van het Europese Gerechtshof

Door de jaren heen zijn er verschillende processen gevoerd bij het Europese Gerechtshof. Er was enige tijd sprake van het introduceren van een Europese wetgeving met betrekking tot online kansspelen, maar dat bleek praktisch geen haalbare kaart te zijn. Het besluit van het Europese Gerechtshof was dan ook dat alle landen individueel voor zichzelf een regelgeving moeten opstellen met betrekking tot het gokken in een online casino. In de praktijk zorgde dit er evenwel uiteraard voor dat online gokken in bepaalde Europese landen sneller werd geaccepteerd in vergelijking met andere. Toch is het gokken via het internet tegenwoordig in het merendeel van de Europese landen gewoon toegestaan, op enkele uitzonderingen na.

Verschuldigde belasting bij online gokken

Het feit dat er langzaam maar zeker een wettelijk kader ontstaat voor online gokken heeft ook een vervelend gevolg voor spelers die winst maken. De overheid had immers al snel door dat er heel wat geld te verdienen valt met het invoeren van een zogenaamde kansspelbelasting. In principe ben je op heden dan ook verplicht om in je belastingaangifte aan te geven hoeveel winst je in het voorbije jaar hebt gerealiseerd met online gokken. Is er geen sprake van een winst uit online gokken? Dan heb je uiteraard niets aan te geven. Ondanks het feit dat er aldus een belasting is verschuldigd over gerealiseerde winsten betekent dit niet dat geleden verliezen van je belastingen kunnen worden afgetrokken, helaas...!

Conclusie: online gokken is niet meer verboden!

De wetgeving rond online gokken kunnen we nog steeds grotendeels vergelijken met een bol kaas met flink wat gaten in, maar dat neemt niet weg dat er geen verbod meer geldt voor gokken via het internet. Wanneer je altijd al eens een gokje hebt willen wagen, maar je het helemaal niet ziet zitten om je naar een online casino te begeven is het dan ook zeker en vast de moeite waard om er voor te kiezen om aan de slag te gaan bij een online casino. Let wel op, er geldt uiteraard nog steeds een leeftijdsbeperking. Zowel gewoon gokken als online gokken is immers enkel en alleen mogelijk voor mensen die de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Dit is iets waar je dan ook zeker en vast rekening mee zal willen houden.